Żywienie zwierząt

3 maja, 2020 by Brak komentarzy

Układanie odpowiednich dobowych dawek pokarmowych, które mają zachowane idealne normy żywienia to racjonalne żywienie zwierząt. Normy musza zawierać odpowiednią ilość białka, masy suchej, witamin oraz minerałów. Musi być brany pod uwagę także gatunek zwierząt, ich masa oraz rasa. Odpowiednie żywienie zwierząt ma na celu zaspokojenie potrzeb pokarmowych, dostarczanie substancji odżywczych w celu zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych.

Indywidualne żywienie zwierząt pozwala dokładnie kontrolować wykorzystywanie pasz przez jednostkę produkcji. Ma to duże znaczenie w ocenie wyników żywienia. Grupowe żywienie stosuje się przy tak popularnym tuczeniu zwierząt, których grupa ma zbliżoną masę ciała, wydajność i mało różni się zapotrzebowaniem. Bardzo często zdarza się żywienie do woli jeśli chodzi o pastwiska.

Racjonalne żywienie zwierząt polega na normowaniu ilości składników odżywczych karmy, czyli układaniu dobowych dawek pokarmowych; podstawą żywienia zwierząt są normy żywienia, ustalające dobowe zapotrzebowanie na jednostki pokarmowe, białko, suchą masę, składniki miner. i witaminy, zależnie od gat., rasy i odmiany, wieku, masy ciała i wielkości produkcji.

Żywienie indywidualne dostosowane do konkretnych osobników. Indywidualnie żywione są rozpłodniki. Żywienie indywidualne jest stosowane najczęściej w chowie krów i koni. Zwierzęta mają oddzielnie normowaną paszę i dostają ją wyważoną i odmierzoną.  Żywienie zwierząt grupowe stosuje się gł. przy tuczu i opasie zwierząt o zbliżonej masie ciała i wydajności, mało różniących się zapotrzebowaniem. Żywienie grupowe polega na tym, że zwierzęta są zebrane w grupy żywieniowe i dostają wspólną paszę. Muszą one charakteryzować się zbliżoną kondycją, produkcyjnością, stanem fizjologicznym. System ten nie jest pracochłonny, ale mniej dokładny, zwiększa ponadto zużycie paszy. System ten polecany jest dla zwierząt, które źle znoszą samotność, np.: owiec, kaczek, młodych prosiąt. Zwierzęta te przebywając w grupie chętniej pobierają paszę i w efekcie lepiej przyrastają.

Żywienie zwierząt „do woli” polega na stałym i nieograniczonym udostępnianiu zwierzętom karmy np. na pastwisku i odbywać się może poprzez użycie specjalnych urządzeń czyli poideł czy dozowników.

Zatem wyróżniamy żywienie zwierząt indywidualne albo grupowe. Ze względu na sposób podawania paszy jest to żywienie do woli, dawkowane lub częściowo dawkowane. W żywieniu do woli jest pełna swoboda w ilości i jakości pasz jakie stosujemy dla zwierząt. System ten jest niezwykle wygodny i stosuje się go zazwyczaj u zwierząt z przeznaczeniem do rzeźni. Ponieważ takie zwierzęta pobierają duże ilości pokarmu przez co przyrost ich masy jest duży. Minusem może być duże otłuszczenie tuszy. Wraz z dużymi przyrostami wzrasta otłuszczenie zwierząt, muszą one pobrać więcej składników pokarmowych z paszy, gdyż na produkcję tłuszczu potrzeba więcej składników pokarmowych niż na produkcję białka. Żywienie dawkowane polega na podawaniu w ciągu doby określonej, ustalonej przez hodowcę ilości paszy. Stosowane jest najczęściej w żywieniu krów. Zwierzętom podaje się paszę kilka razy w ciągu dnia w takiej ilości, aby nie zostawały resztki paszy. Ze względu na technikę Najbardziej prawidłowe jest żywienie dawkowane indywidualne, ponieważ pozwala na realizację potrzeb poszczególnych zwierząt.

W zależności od rasy masy zwierzęcia jego żywienie musi być odpowiednio opracowane. Ważne, żeby wiedzieć czy dane zwierzę może być karmione do woli czy tez musi mieć żywienie dawkowane.